Framside/Politikk/Aktuelt

Kommunestyremøte

Møtestad: Kommunestyresalen Midtgard, 29.10.2015 kl. 16.30

  • Referatsaker
  • Delegasjonssaker
  • Høyringsuttale - Framlegg til forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde
  • Smittevernplan - til behandling
  • God økonomisk styring med bruk av nøkkeltal
  • Søknad om tilskot - Nasjonalparkriket Reiseliv 2015
  • Delegering av mynde til å inngå forlik
  • Val av kontrollutval
  • Styre, råd, utval - 2015-2019
  • Ordet fritt
Tips ein ven Skriv ut