Kontaktinformasjon for lag og organisasjonar

Dersom du ynskjer oppdatering/endring av kontaktpersonar for lag og organisasjonar på kommunen si heimeside kan dette meldast til post@lom.kommune.no

Tips ein ven Skriv ut