Stor aktivitet i skiløypa. Foto: Peder Sperstad

Stor aktivitet i skiløypa. Foto: Peder Sperstad

Kultur- og idrettsmidlar 2017

Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett kan søkje kommunen om driftstilskot.

Tilskott til idrettsformål vert fordelt av idrettsrådet. Tilskot til kulturformål vert administrativt fordelt av kommunen. 

Fristen for å søkje driftstilskot er 15. mars

Klikk her for elektronisk skjema Kulturformål(LENKE) - søknad om tilskot, eller ta kontakt med servicetorget.

Søknader om kommunal støtte til enkelttiltak og prosjekt innan kultur- og idrettsområdet vert behandla fortløpande heile året.

Tips ein ven Skriv ut