Framside/Tenester til deg/Kultur og fritid

Kulturkalender - "Kva skjer i Lom"

Informasjon om arrangement ein ynskjer å kunngjera i  "Kva skjer i Lom" på kommunen si heimeside kan sendast til post@lom.kommune.no  
Informasjonen må også innehalde kontaktperson og telefonnummer.

Tips ein ven Skriv ut