Framside/Tenester til deg/Kultur og fritid/Administrasjon

Kulturkontoret i Lom

Kultur sortar under Støttefunksjonen, med Servicetorget som kontaktpunkt.
Arrangement i Utgard handsamast av eigen sals- og driftsansvarleg. 

 • Målgruppe for tenesta

  • Det friviljuge kulturarbeidet i Lom. Born og unge.
 • Slik får du tenesta

  • Bruk kulturkalenderen. Fylg med på og ver med på det som skjer.
 • Kontakt

  • Konsulent Servicetorget: Svein Rune Laingen, telefon 993 59 877, e-post svein.rune.laingen@lom.kommune.no
  • Sals- og driftsansvarleg Utgard: Monica Øyen, e-post: monica.oyen@lom.kommune.no
  • Leiar Støttefunksjonen: Egil Haug, telefon 489 90 700, e-post egil.haug@lom.kommune.no
Tips ein ven Skriv ut