Gode spelemenn og interesserte lydarar under olsokfeiringa i Presthaugen 2010.

Gode spelemenn og interesserte lydarar under olsokfeiringa i Presthaugen 2010.

Søknadfrist 15.mars

Kulturmidlar 2011

Nytt år betyr m.a. nytt budsjettår og ny omgong med kultur- og idrettsmidlar.
Somme har alt begynt å søkje, men det er enno god tid til fristen er ute.
Dei fleste laga avviklar årsmøta sine i desse dagar. Det kan vera praktisk, då søknaden om kulturmidlar skal innehalde m.a. (forenkla) rekneskap frå i fjor.
Søknadfristen til kultur- og idrettsmidlar er i år som i fjor sett til 15.mars.
Tips ein ven Skriv ut