Fotballtriksing

Fotballtriksing

Søknadfrist 15.mars

Kulturmidlar

Alle friviljuge lag, organisasjonar eller andre kulturaktørar kan søkje kulturmidlar. Fristen for å søkje kulturmidlar er 15.mars. Hugs å leggje ved årsmelding, budsjett og rekneskap. Bruk elektronisk skjema på nettsida www.lom.kommune.no Har de ikkje høve til det kan de vende dykk til kulturkontoret. Sjå elles kulturkalenderen på www.lom.no. Meld inn arrangement i laget ditt, slik at kalenderen blir så fullstendig som råd.

Tips ein ven Skriv ut