Vanlege spørsmål/Næringsliv

Kva er det fyrste eg gjer når eg vil starte bedrift?

Kommunen kan gje hjelp til etablerarar. Ta kontakt allereie når du vurderer å starte opp for deg sjølv. Vi kan vera ein samtalepartnar og hjelpe deg vidare. Våre tenester er gratis, og du kan få hjelp i den fasen av etableringa du er i.
Tips ein ven Skriv ut