Vanlege spørsmål/Næringsliv

Kva kan kommunen hjelpe meg med om eg vil starte eller vidareutvikle ei bedrift?

Vi kan hjelpe deg med idéutvikling, kva du skal gjere vidare i planlegginga og oppstarten.
Vi har og oversikt over kven det kan vera lurt å kontakte for å få hjelp til finansiering, produktuvikling, forskning, kurs, nettverksbygging og andre ting du kan trenge.
Lom kommune har eit næringsfond som vi nyttar aktivt.
Tips ein ven Skriv ut