Vanlege spørsmål/Barnehage

Kva kostar ein plass?

Kommunestyret fastset betalingssatsane i samband med budsjetthandsaminga kvart år. Satsane frå 2017:
5 dagar i veka:     kr. 2.730
4 dagar i veka:     kr. 2.500
3 dagar i veka:     kr. 2.200
Einskild dag:        kr. 350

Mat, mjølk, frukt og gebursdagsfeiring:   
5 dagar    kr. 300,-
4 dagar    kr. 240,-
3 dagar    kr. 180,-

Tips ein ven Skriv ut