Vanlege spørsmål/Fysioterapi

Kva kostar fysioterapi?

Prisane vert fastsette av Helse- og omsorgsdepartementet, og varierar etter diagnose og behandlingsform. Nokre sjukdommar og skader gjev rett til gratis behandling. Behandling til barn under 12 år og behandling etter yrkesskade er gratis. For dei som skal betale eigenandel, varierar denne frå 113 til 150 kroner pr. gong.
Tips ein ven Skriv ut