Vanlege spørsmål/Omsorgsavdelinga

Kva koster tenestene?

Ved å kontakte pleie og omsorg på telefon 61 21 72 25, eller koma innom resepsjonen, kan du få informasjon om betalingsordningane for dei ulike tenestene. Sjå også informasjonsskriv om betalingssatsane.
Tips ein ven Skriv ut