Vanlege spørsmål/Omsorgsavdelinga

Kvar finn eg omsorgstenestene?

Pleie og omsorg har resepsjon i første etasje på Lom helseheim. Telefon: 61 21 72 25.  Adresse:  Pleie og omsorg, Krokamyrvegen 18, 2686 Lom.

Tips ein ven Skriv ut