Framside/Tenester til deg/Kyrkja/Kyrkjegardane

Gravminne

12. oktober 2009
Utdrag av Forskrifter til Lov av 7. juni 1996 nr 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) med endringer av 01.01. 2003

Kyrkjegardsvedtektene

09. oktober 2009
For kyrkjegardane i Lom gjeld desse vedtektene.