topnav left.png
topnav right.png
lom nasjonal.png
mainmenu left.png
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
mainmenu right.png

Lag og foreiningar i Lom

Alfabetisk kontakliste

Bakeribarokk

Blåsegruppe for klassisk musikk. Leiar: Kristin Dahl, 2690 Skjåk. Epost: jeanette.schakenda@ansatt.opplandvgs.no

Blindeforbundet, avd. Lom og Skjåk

Lokallag av Blindeforbundet. Leiar: Reidun Hosarøygard, 2686 Lom. Tlf. 61 21 13 34. Mob. 948 79 109.

Bøverdalen Bygdelag

Bygdelag for trivselstiltak i Bøverdalen. Leiar: Malmfrid Mundhjeld, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 21 27, 21 21 21 41. Mob. 917 71 123.

Bøverdalen grendeutval

Leiar: Bjørnar Brustuen, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 20 38. Mob. 917 10 612.

Bøverdalen Idrettslag

Idrettslaget i Bøverdalen. Leiar: Geir Inge Kvålshagen, 2687 Bøverdalen. Tlf 90 87 91 32 Nettside: http://boverdalen-il.no/ Andre: Langrenn: Asbjørn Hansen, 2687 Bøverdalen. Tlf 90 59 14 99 Alpint: Jan Storkjørren, 2687 Bøverdalen. Tlf 90 07 12 64 Tur/trim: Ingeborg Schöpflin, 2687 Bøverdalen.

Bøverdalen Knivklubb

Klubb for knivmakarar. Leiar: Helge Marstein, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 21 84. Mob. 952 71 577.

Bøverdalen Raude Kross

Lokallag av Noregs Raude Kross. Leiar: Geir Inge Kvålshagen, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 24 71. Mob. 908 79 132.

Bøverdalen Samfunnslag

Eigar av Bøverdalen Samfunnshus. Leiar: Erling Bakkeberg, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 20 10.

Fjelldronning 4H

Lokallag av 4H. Leiar: Espen Kvålshagen, 2687 Bøverdalen. Vaksenleiar: Malmfrid Mundhjeld, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 21 27, 21 21 21 41. Mob. 917 71 123.

Frisvoldskogen Vel

Lokal velforeining i Frisvoldskogen byggjefelt i Garmo. Leiar: Arild Løken, Kolbottvegen 21, 2685 Garmo. Tlf. 950 56 967

Garmo Bygdahus

Grendahus i Vårdalen.

Garmo grendalag

Grendalag for trivselstiltak i Vårdalen og Garmo. Leiar: Sylfest Ødegård, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 25 52. Mob. 977 30 452. Epost: sylfesto@hotmail.com

Garmo Idrettslag

Idrettslaget i Vårdalen. Leiar: Svein Garmo, 2685 Garmo. Mob. 909 67 456. Epost: post@garmo-il.com Nettside: http://www.garmo-il.com/

Gjeling-Ljomen

Damekor. Leiar: Mona Aabakken, 2685 Garmo. Mob 91 30 28 56 Epost: ma-aaba@online.no Dirigent: Reidar Svare.

Grendalaget Medølen

Grendalag i Medalen, Bøverdalen. Leiar: Randi Glimsdal Bakke, 2686 Lom. Tlf. 61 21 21 69. Mob. 913 63 856. Epost: rglimsdal@gmail.com

Jetta Hundeklubb

Leiar: Berit Småland, 2685 Garmo. Mob. 907 92 959 Epost: berit@estugu.no

Jotun 4H

Lokallag av 4H. Leiar: Marit Nyborg Teigen, 2686 Lom. Epost: mnteigen_93@hotmail.com Vaksenleiar: Nils Teigen, 2686 Lom. Mob. 905 50 551.

Jotunheimen Fjellsportklubb

Klatreaktivitetar. Leiar: Stig Langøygard, 2685 Garmo.

Jotunheimen Hestlag

Leiar: Gro N. Moen, 2687 Bøverdalen. Mob. 917 27 422. Epost: grojippi@yahoo.no Nettside: http://www.klubbinfo.no/Vaardalen/index.html

Jotunheimen lag av NRH

Lokallag av Norske Redningshunder. Livberging i fjellet. Leiar: Guttorm G. Myren, 2687 Bøverdalen. Mob. 913 27 765. Epost: gutmyren@bbnett.no

Jotunheimen Tråvlag

Tråvhestelag. Leiar: Gro N. Moen, 2687 Bøverdalen. Mob. 917 27 422. Epost: grojippi@yahoo.no

Jotunheimen Underholdning

Underhaldningsselskap innan drama, musikk, humør og anna. Leverer i stor grad sjølvlaga stoff. Leiar: Endre Skjåk, 2686 Lom. Mob. 901 35 738 Epost: endre.skjaak@gmail.com Nettside: http://www.teater-skjaak.no/

Jotunheimen Ungdomslag

Leiar: Unni Kvålshagen. Mob. 417 67 937

Jotunheimen Veterankjøretøyklubb

Veterankøyretyklubb. Arrangerer Flåklypa Grand Prix siste helga i mai kvart år. Leiar: Jan Randen, 2690 Skjåk. Tlf. 61 21 43 88. Mob. 997 56 492 Epost: jan.randen@online.no Nettside: http://www.jvkk.lmk.no/

Knut Hamsunlaget i Lom

Samarbeidslag med Knut Hamsunselskapet. Marknadsfører Knut Hamsun i barndoms- og ungdomsheimkommunen Lom. Leiar: Torunn Kjøk, 2686 Lom. Mob. 907 38 489. Epost: tkjok@online.no Nettside: http://www.hamsunlaget.no/hamsunlaget.htm

KVIFOR LOM?

Kvinneforum Lom. Leiar: Kristin Mundhjeld Volden.

Kyrkja

Den Norske Kyrkja i Lom har tre soknekyrkjer:

  • Lom (stav)kyrkje
  • Garmo kyrkje
  • Bøverdalen kyrkje

Kyrkja driv m.a. trusopplæringsarbeid.

  • Sokneprest: Einar Gelius.
  • Kyrkjeverje: Borghild Skarelven.
  • Kyrkjelydssekretær og trusopplærar: Gunn Berit Vole Mork.

Sjå elles http://www.lom.kommune.no/kyrkja.136853.nn.html

Lia Ungdomslag

Grendelag i Lia som eig grendahuset Lidarende. Leiar: Åsne Terese Haukdalen, 2686 Lom. Mob. 992 68 477. Epost: aasnehaukdalen@hotmail.com

Liv i Lom

Prosjekt for å få meir liv og aktivitet i Lom, særleg i Bøverdalen. Leiar: Næringssjef Åshild Amundsen. Sjå elles nettsida til Lom kommune.

Lom Barneklang

Kyrkja sitt barnekor. Leiar: Elsa J. Mikkelsen, 2686 Lom. Mob. 971 06 750 Epost: elsa.jorun.mikkelsen@lom.kommune.no

Lom Bonde- og Småbrukarlag

Lokallag av småbrukarlaget. Leiar: Silke Hansen, 2686 Lom. Tlf. 61 21 17 49. Epost: silke.hansen@lom.kommune.no

Lom Bygdamuseum

Bygdamuseum i Presthaugen, Lom sentrum. Organisert under Gudbrandsdalsmusea AS.
Kontakt: Thea Grobstok Dalen, Postboks 5, 2686 Lom. Mob. (+47) 474 51 523. Epost: thea.dalen@gudbrandsdalsmusea.no Nettside: www.gudbrandsdalsmusea.no

Lom Bygdekvinnelag

Aktiv kulturberar i bygda. Leiar: Mari Sletten, 2686 Lom. Tlf. 61 21 12 43. Mob. 950 61 673. Epost: marslet2@online.no

Lom Eldreråd

Kommunalt råd av eldre. Leiar: Jon Magne Torkveen, 2686 Lom. Tlf. 61 21 16 95. Mob. 917 85 217. Epost: jtorkvee@bbnett.no

Lom Friviljugsentral

Friviljugsentralen i Lom. Dagleg leiar: Ella Hoel, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 19 88. Mob. 996 93 847. Epost: ella.hoel@lom.kommune.no

Lom Hagelag

Leiar: Hans Langøygard, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 26 94.

Lom Heimbygdslag

Historielag som i si tid etablerte Lom Bygdamuseum i Presthaugen. Leiar: Gaute Helland, 2686 Lom. Tlf. 61 21 12 52. Mob. 911 15 448 Epost: gautehe@online.no

Lom Helselag

Leiar:Ella Hoel, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 19 88. Mob. 996 93 847. Epost: ella.hoel@lom.kommune.no

Lom Herretrim

Undergruppe av Lom idrettslag. Leiar: Jon Kroken, 2686 Lom. Mob. 908 67 380. Epost: j_kroken@hotmail.com

Lom Husflidslag

Lag for å verne, halde i hevd og utvikle den tradisjonelle husfliden i bygda. Driv m.a. kurs og formidling til born og unge. Leiar: Torø Vaagaasarøygard, 2686 Lom. Mob. 415 21 137.

Lom Hørselslag

Lokallag av hørselsforbundet. Leiar: Kristian Venås, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 25 85. Epost: krvenaas@online.no Andre: Astri Lund. Mob. 991 67 370

Lom Idrettslag

Det største idrettslaget i kommunen. Leiar: Wenche Smetop, 2686 Lom. Mob. 913 43 227. Epost: wenche@kirkestuen.no Nettside: www.lom-idrett.no
Ski- og friidrettsgruppa: Knut Vole
Idrettskulen: Monica Holte Kjesbu
Handballgruppa: Nedlagt
Fotballgruppa: Martin Fjeld

Lom Idrettsråd

Samleorgan for idrettslaga i kommunen. Bindeledd mellom laga og kommunen. Leiar: Ingvard Olstad, 2686 Lom. Mob. 948 26 884. Epost: ingvardo@online.no

Lom Innebandyklubb

Leiar: Håvard Brustuen Runningen, 2685 Garmo. Mob. 975 14 673. Epost: post@lomibk.com Nettside: http://www.lomibk.com

Lom Jeger- og Fiskeforeining

Lokallag i Lom. Leiar: Frikk Kolden, Meadalsvegen 32, 2685 Garmo. Mob. 948 65 057 Epost: kolden_88@hotmail.com

Lom Knipsarlag

Fotoklubb. Leiar: Per Bådshaug, 2686 Lom. Tlf. 61 21 19 62. Mob. 900 62 294. Epost: p-baadsh@frisurf.no Andre: Liv Marie Øyjordet, 2686 Lom. Mob. 995 90 046. Epost: liv.marie.oyjordet@lom.kommune.no

Lom Kunstlag

Leiar: 

Lom Kyrkjelege råd

Kombinasjon av felles sokneråd og kyrkjeleg fellesråd. Kyrkjeverje: Borghild Skarelven. Epost: borghild.skarelven@lom.kommune.no

Lom lag av LHL

Lokallag for hjarte- og lungesjuke. Leiar: Sylfest Horten, 2686 Lom. Tlf. 61 21 13 49. Epost: shorten@online.no

Lom Musikk- og Kulturskule

Kommunal musikk- og kulturskule. Rektor: Reidar Svare, 2686 Lom. Mob. 900 32 601. Epost: reidar.svare@lom.kommune.no Rektorvikar: Kristin Kolden. Nettside: Sjå nettsida åt Lom kommune.

Lom og Bøverdalen Raude Kross

Hjelpekorpset i Lom og Bøverdalen. Aktiv i fjellbergingstenesta året rundt, ikkje minst i påsketider. Leiar: Ronny Nestvold, 2686 Lom. Tlf. 61 21 24 91. Mob. 905 23 550. Epost: ron-nest@online.no

Lom og Skjåk Brass

Massingkorps for vaksne. Spelar ofte saman med skulekorpset. Lom & Skjåk Brass Leiar: Knut A. Holen Mob.: 948 77 567, E-post: knut.holen@fjellnett.no, Dirigent: Jeanette Schakenda.

Lom og Skjåk Lions Club

Lokallag i Lom og Skjåk. Leiar: Ståle Bøje, 2690 Skjåk.

Lom og Skjåk Skyttarlag

Skyttarlag for Lom og Skjåk. Leiar: Morten Brekkum, 2690 Skjåk.

Lom Pensjonistlag

Lokallag i Lom. Leiar: Sigrun Storlien, 2687 Bøverdalen. Andre: Julie Øyjordet, 2686 Lom. Tlf. 61 21 12 42. Mob. 954 11 155. Kasserar: Bjørg Øyøygard, 2686 Lom. Epost:oyoygard@fjellnett.no

Lom Seniordans

Dansegruppe for pensjonistar. Kontaktperson: Eldri Bakke Epost: eldbakk@online.no

Lomsk

Folkrock-gruppe. Frontfigur: Lars Bakke, 2686 Lom. Kontaktperson: Trond Volden, 2686 Lom. Epost: post@lomsk.no Nettside: www.lomsk.no

Lomsklangen

Blandakor. Leiar: Sylfest Ødegård, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 25 52. Mob. 977 30 452. Epost: sylfesto@hotmail.com Dirigent: Kristbjørn Rossehaug.

Lom Skulekorps

Massingkorps for born. Spelar ofte saman med Lom&Skjåk Brass. Leiar: Steinar Hov, 2685 Garmo. Mob. 951 44 910. Dirigent: Nils Magne Brandsar. Epost: post@korpsilom.no web: www.korpsilom.no

Lom Spel- og Dansarlag

Tradisjonelt spelemannslag som har hevda seg i m.a.landskappleikar nær sagt all si tid. Spelemennene (og -kvinnene) i Lom nyttar flatfele, ikkje hardingfele. Leiar: Kristin Kolden, Lykkja 3, 2686 Lom. Mob. 977 16 558. Musikalsk leiar: Rolv Brimi.

Lom Turistinformasjon

Jotunheimen Reiseliv. Leiar: Astrid Gjertsen, 2690 Skjåk. Tlf. 61 21 29 90. Epost: gjertsen@visitjotunheimen.com Nettside: www.visitjotunheimen.com

Lom Tvauraderlag

Torader-trekkspelklubb. Vanleg trekkspel har fem rader. Toraderen er mindre og har, som namnet seier, berre to rader. Leiar: Anders Bakken, 2690 Skjåk. Mob. 959 91 738.

Lom Ungdomsråd

Kommunalt råd av unge. Leiar: Øystein Bakken, 2686 Lom. Mob. 415 87 937. Epost: litn95@hotmail.no

Mental Helse

Lokallag i Lom og Skjåk. Leiar: Melvin Haugen, 2690 Skjåk. Mob. 996 99 317.

Naturvernforbundet i Lom og Skjåk

Lokallag i Lom og Skjåk. Leiar: Per Bådshaug, 2686 Lom. Tlf. 61 21 19 62. Mob. 900 62 294. Epost: p-baadsh@frisurf.no

Nordgard Aukrust

Nordgard Aukrust, Stiftinga Solrenning, Gardmillom. Økologisk gard med filosofisk tilsnitt på heimgarden åt diktaren Olav Aukrust. Kontakt: Ola Aukrust. Epost: aukr@online.no Nettside: www.aukrust-nordgard.no

Norges diabetesforbund

Lokallag. Leiar: Kjell Arne Vole, 2685 Garmo. Epost: kavole@online.no

Nor-Misjon

Lokallag. Leiar: Anne Karin Apalseth, 2685 Garmo. Tlf. 61 21 27 45. Mob. 974 76 834. Epost: hov-apal@bbnett.no

Norsk Fjellmuseum

Nasjonalt museum for fjell og bruken av fjellet. Dagleg leiar: Mai Bakken, 2686 Lom. Nettside: www.fjell.museum.no

Ottadalen Revmatikarlag

Lokallag. Leiar: Oddveig Yttre. Epost: osyttre@frisurf.no

Ottadalen Sykkelklubb

Lokallag for Ottadalen. Leiar: Per-Ivar Weydahl, 2680 Vågå. Tlf. 61 29 36 71. Epost: per-ivar.weydhl@vaga.kommune.no

Prestegardens Kvinneforeining

Tradisjonell misjonsforeining som har halde til i Prestegarden all sin dag. Eldste laget i Lom. Kontakt: Sokneprest Synnøve Sakura Heggem.

Prestgardsskogen Vel

Velforeining for byggjefeltet Prestgardsskogen i Lom sentrum. Leiar: Per Bådshaug, 2686 Lom. Tlf. 61 21 19 62. Mob. 900 62 294. Epost: p-baadsh@frisurf.no

Runningsgrenda Grendalag

Leiar: Arne Lien, 2687 Bøverdalen. Tlf. 61 21 20 79. Mob. 913 29 857.

Solsidelaget

Leiar: Elsa Kjerstin Barlund, 2686 Lom. Tlf. 61 21 27 98. Mob. 909 86 998.

Stubbom Grendalag

Grendalag for nedre Bøverdalen (mellom Fossbergom og Flåklypa). Leiar: Reidar Teigen, 2686 Lom. Tlf. 61 21 11 47. Mob. 957 04 603.

Teater-Skjåk

Frilans teater. Skodespelar Endre Skjåk, 2686 Lom. Mob. 901 35 738 Epost: endre.skjaak@gmail.com Nettside: http://www.teater-skjaak.no/

Ulstad Vel

Velforeining for Ulstad byggjefelt ovom Fossbergom. Leiar: Kjell Kroken. Mob. 478 55 000.

Visus

Mediebedrift m.a. engasjert i lokal kultur. Leiar: Ola Gjeilo. Nettside: www.visus.no

Vågå Strykeorkester

Strykeorkester for Ottadalen med vekt på klassisk musikk. Leiar: Andreas Wagner. Mob. 469 30 084. Epost: ireneandreasw@tele2.no Musikalsk leiar: Thor Holbø.

Vårdalen Ungdomslag

Leiar: Hanne Elisabet Bakken, 2685 Garmo. Epost: litol_jente_88@hotmail.com

Vårsleppen

Gamaldansmønstring kvar vår. Nettside: http://www.varsleppen.com/  • Tips ein ven