Sanking av storfe i Veodalen

Sanking av storfe i Veodalen

Landbruksinformasjon 2012

Infoheftet "Landbruksinformasjon mars 2012" vert i løpet av mars sendt ut til alle som søkjer om produksjonstilskot, og til kommunepolitikarane.
Heftet gjev status og utfordringar for landbruksnæringa i Lom, og informerer om aktuelle tilskottsordningar og satsingsområde.
Innhald:
Innspel til aktuelle høyringar mm.
Utvikling av mjølkeproduksjon i Lom
Utvikling av bruk med sau og tal sau i Lom
Beitesesong 2012
Rovdyr
Omorganisering av beitelag
Inn på tunet
SMIL
Investeringsstøtte til organisert beitebruk
Gjerde
Kommunale midlar
Bygdeutviklingsmidlar i Nord-Gudbrandsdalen
Situasjonen på landbrukskontoret
Landbruksvikar

Heile infoheftet finn du her:

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut