Ledig stilling i Næringshagen Nord-Gudbrandsdal AS

Næringshagen Nord-Gudbrandsdal AS bistår i utvikling av næringslivet i regionen, og er en del av det nasjonale Næringshageprogrammet gjennom samarbeidsavtaler med Oppland fylkeskommune, Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal og kommunen i regionen. Næringshagen har lokale utviklingsmiljø i veksthus i kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå. Næringshagen har to ansatte med kontorsted i Vågå.

Næringshagen Nord-Gudbrandsdal AS søker daglig leder:

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til utvikling av små- og mellomstore bedrifter med hovedfokus på avtalebedriftene.
 • Markedsføre og profilere næringshagen

Dette skal skje gjennom:

 • Forretningsutvikling og nettverksbygging
 • Prosjektsamarbeid
 • Stimulere til samhandling mellom bedriftene og virkemiddelapparatet
 • Innovasjon og nettverkssamlinger


Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape tillit og kommunisere med privat og offentlig sektor
 • Evne til å bygge og vedlikeholde et stort kontaktnettverk
 • Operativ og strategisk erfaring innen ledelse og økonomistyring
 • Dokumentert erfaring fra utviklingsarbeid i bedrift og mellom bedrifter
 • Kunnskap om virkemiddelapparatet
 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
Lønn etter avtale.


Kontakt styreleder Harald Granrud på tlf. 908 33 126 eller styrets nestleder
Camilla Smidesang på tlf. 950 40 566 for mer informasjon.
Du kan også lese mer om selskapet på www.naeringshagen.no
Søknad med CV sendes på epost til harald@granrud.no innen 10. august 2013.

Tips ein ven Skriv ut