Bilde_Lom%2BMøbelindustri

Ledige lokale i Lom

Ynskjer du å starte butikk, eller er du kanskje på utkikk etter eit ledig kontor? Da finst det mange alternativ i Lom!

Lista er oppdatert september 2017. Kommunen tek ingen ansvar for eventuelle feil eller manglar i lista.

Flækæy, fasada mot rundkøyringa

Flækøybygget: kontor og butikklokale - til leige

Flækøybygget ligg midt i Lom sentrum og tett inntil m.a. Bakeriet i Lom, Smak i Lom, Amore, BrimiBue og Fjell og Fritid.
Her er det både kontor og butikklokale til leige:

- Kontor med altan mot rundkjøringa ca 45kvm kr 5900
- Kontor ca 24kvm 3200,-
- Butikklokale 120kvm
- Tidligare tannlege lokale 10 900,- ledig fra ca 1.8.17

Alle lokala har tilgang til toalett. Felleskostnadar kjem i tillegg.

Kontaktinfo: Ove Flækøy
E-post: ovefpost@gmail.com, tlf 46929462

Lom Møbelindustri

Tidlegare Lom Møbelindustri - lagerplass, kontor, salgsareal og produksjonslokale m.m. til leige

Ved tidligare Lom Møbelindustri er det lokale til leige:

• Salgslokale/ kontor (det tidligare utstillingslokalet)
• Kontor 2. etg.
• Oppvarma lagerlokale/ produksjonslokale med god takhøgde. Storleik etter ynskje.
• Uteareal, evt. inngjerda.

Lokala er ligg lett tilgjengeleg og har gode parkeringsmoglegheiter.

For meir informasjon, kontakt Ola Steinbakke, mob. 90870255, e-post: olastein@fjellnett.no

Stokk og Stein
Stokk og Stein

Lom Næringsbygg AS - til leige

Ledige areal i Lom Næringsbygg.
1.      etasje 133 m²
2.      etasje 102 m²

Fellesareal kjem i tillegg. Leiepris etter avtale.

Kontaktperson:  Jan Christensen for Lom Næringsbygg AS,   Liavegen 40, 2686 Lom,   Tlf. 908 60 858, mailto:stostein@online.no

Murgarden
Murgarden

Murgarden - til leige

Murgarden ligg veldig sentralt i Lom, tett ved busstasjonen. Både dei som er ute etter kontor og butikklokale oppmodast om å ta kontakt.

Sentral plassering i sentrum  

•          Inkl i felleskostnad er: strøm, renhold, renovasjon, kaffe, te, etc.
•          Arbeidsmiljø:  Niventus, Cellvision, Norconsult, DaLom, Visit Jotunheimen AS.
•          Leietakerne har tilgang på felles møterom.

Ta kontakt for pristilbod. Nyetablerte oppfordrast spesielt.

Kontaktperson:

  • Magnar Mundhjeld, telefon:90 10 91 59.
    For spørsmål knytt til 2. etasje på nye BrimiBue, ta kontakt med Råmund Mundhjeld (91 54 98 79) eller Amund Mundhjeld (90 20 69 24).

Butikklokale i sentrum - til leige

Sentrumsnære lokal som tidlegare vart brukt av Hårloftet står no ledige. Lokala ligg sentralt i sentrum med Fjoset, Fossberg, Coop-bygget, kommunen og Sparebank1 Lom og Skjåk som nære naboar. Lokale har ein storleik på ca. 84 m2 (63 + 21) delt i to med vaskerom og WC, varmepumpe og AC. 
Moglegheit for meir lager ved behov. 

Kontakt fjoset@fjellnett.no for meir informasjon angåande leigepris etc.

Ledige lokale hos KL Rørleggerbedrift AS - til leige

Ledige lokale hos KL Rørleggerbedrift AS.
Eitt rom for drift/næring + spiserom, bøttekott, wc og rom for eventuelt garderobe.
Inngong med brei dør og lasterampe.
Innvendig areal ca 100 m2.

Tidligare nytta av Posten Norge as til mottak/sortering.

Kontaktinformasjon: Tor Vidar Krøkje
Stupulvegen 5
2686 Lom
tvk@klror.no
Tlf. 61 21 10 04

Sinclair Eiendom AS - til leige

Sinclair Eiendom AS eig Koldenbygget i Lom.
Ta kontakt for pris og meir informasjon dersom du er interessert i å leige eit lokale her,

Kontakt: 

A-K Maskin - til leige

Ledige lokale. Verkstad tilknytt ein butikk. Kjøkkenkrok, dusj og wc.

Ta kontakt med Rolv Moen <Rolv.Moen@a-k.no>

Kontorlokal i Lom sentrum - til leige

Ynskjer du kontorlokale i Lom sentrum, kan du ta kontakt med Svein Kvåle for ein prat, telefon 90 19 15 65. Lokale kan tilpassast.

Har du ledige lokale i Lom til salg / leige?

Sitt du på ledige lokale eller næringstomter i Lom, utan å vere nemnt i oversikta - eller finn du feil i lista? Ta gjerne kontakt med næringskontoret i kommunen, ved Åshild M.Amundsen (ashild.amundsen@lom.kommune.no) eller på tlf. 975 22 977. Dei som vurderar å starte opp i Lom blir også oppmoda om å ta kontakt for ein uformell prat.

 

 

Tips ein ven Skriv ut