Ledige stillingar

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Nav Logo

Presentasjon av stillingen:
NAV Lom og Skjåk er et felles NAV kontor for kommunene Lom og Skjåk med 7,4 årsverk som sammen skal gi de to kommunenes totalt 4700 innbyggere bistand til å komme i arbeid og aktivitet og bidra til inntektssikring for de som har behov for det. Kontoret er lokalisert i Bismo. Vi søker en samfunnsengasjert, strategisk og initiativrik leder som skal bidra til å gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Lom og Skjåk kommuner og representere arbeids- og velferdsetaten ut mot våre samarbeidspartnere. Stillingen som NAV leder byr på en rekke spennende oppgaver, og som leder vil du rapportere til både fylkesdirektøren i NAV i Oppland og rådmannen i Skjåk kommune som vertskommune.

Tildelingskontoret søker etter saksbehandlar i 80% vikariat frå 13. august 2018 og i 2 år, med moglegheit for fast tilsetting.

Møte med arkitektar og arealplanleggarar

Lom kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanleggar. Stillinga inngår i eit breitt samansett fagmiljø som løyser varierte og utfordrande oppgåver. Det blir arbeidd for å etablere eit felles plankontor for Lom og Skjåk kommunar, stillinga vil da bli ein del av dette fellesskapet. Kommunane er med i eit godt utbygd regionalt geodatasamarbeid.

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Vi treng fleire vikarar, både i Loar og Garmo barnehage. Barnehagane i Lom er aktive barnehagar, med barn og tilsette som trivst godt ute!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537