UTLYSING TRUSOPPLÆRAR ( 30 %)

Lom kyrkjelege råd har 30% ledig stilling som trusopplærar

Arbeidsoppgåver:

 • Trusopplæringsarbeid blant barn og unge (0-18 år) i kyrkjelyden.
 •  Oppfølging og vidareutvikling av lokal trusopplæringsplan.
 •  Planlegging og gjennomføring

Kvalifikasjon/Praksis:

 • Erfaring frå barne- og ungdomsarbeid
 • Evne til å skape deltaking og engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

For stillinga gjeld:

 • Søkjaren må vera medlem i Den Norske kyrkja
 • Tilsetjinga skjer etter lovar, reglar og tariffavtaler som gjeld for KA sitt tariffområde. 
 • Løn etter tariff
 • Gjensidig prøvetid på 6 mnd
 • Administrasjonsmålet er nynorsk
 • Arbeidstid etter avtale
 • Arbeidsoppgåver og stillingsstorleik kan bli endra i samsvar med organisering og behov i den kyrkjelege staben.
 • Aktuelle kandidatar vil bli innkalla til intervju.
 • Krav om politiattest

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjeverje Borghild Skarelven: tlf 48 16 55 27, e-post kyrkjeverje@lom.kommune.no.

Søknad, CV og attestar kan sendast til Kyrkjekontoret i Lom, Pb 177, 2688 LOM. 

 

Søknadsfrist: 6. april 2018

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527