Framside»Tenester til deg»Servicetorget»Legat og stipend
bank-1238319_640

Legat og stipend til utdanning

Søknadsfristen for 2017 er sundag 12. November

05. oktober 2017

Er du under utdanning har du høve til å søkje støtte frå fleire ulike legat som administrerast av Lom kommune.

Torlaug Kvandalsvolls minnefond

Søknadsfristen for 2017 er sundag 12. november

05. oktober 2017

"Fondet skal ha som formål å vera til hugnad og glede for dei som bur i heimbygda mi. Desse kan søkje: Lag som står for kyrkjekonsertar, Lom Helseheim, Lom pensjonistlag, Bøverdal Samfunnslag, Speidaren, Musikk- og andre lag som driv tilsvarande kulturaktivitetar."

Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond

Søknadsfristen for 2016 er FREDAG 4. NOVEMBER

18. september 2014

Formål:

"- Å gi økonomisk støtte til utdanning, etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål for å støtte opp om

  • personar fra Lom kommune som tar utdanning innenfor de fagområder som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986 nr 35, jfr. tilhørende forskrift av 08.12.2000 nr 1281 § 1 om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, slik bestemmelsene til enhver tid gjelder, dog primært fagområdene snekker, treskjærer, trevare- og møbelsnekker samt tømrer. Forskriftens § 1 vedlegges vedtektene.
  • etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål i Lom kommune innenfor de fagområder som er nevnt foran."