lom helsesenter frå sett frå ute

lom helsesenter frå sett frå ute

Lege / legevakt

Telefon i kontortida 61 21 72 00.
Telefon utanom kontortid 116 117
Fax 61 21 72 01 Øyeblikkeleg hjelp 113

Legekontoret er knytt til helseheimen. Sving opp mot Flåklypa frå RV 15.

Tips ein ven Skriv ut