Framside/Tenester til deg/Natur, miljø og friluftsliv

Leigekjøringsløyve for snøskuter i Lom kommune

Følgjande personar har løyve for leigekjøring i Lom kommune fram til 31.12.2016:

  1. Bøverdalsområdet: Joar Slettede, telefon 911 08 942.
  2. Meadalen – Soleggen – Sålell: Ole Ivar Skaansar, telefon 913 27 746.
  3. Nordsetrene – Tesseområdet: Brimi Fjellstugu v/ Vegard Brimi, telefon 612 39 812.
  4. Liafjellet – Finndalen: Kjetil Sveine, telefon 915 42 620.
  5. Frå Skjåk grense til Honnsjoen – Finndalen: Rolv Kjeka, telefon 950 72 712.

Reserveløyve for område 4 og 5 (om fast kjørar ikkje er ledig):
Kjell Olstad, telefon 480 31 414 eller 612 11 586.

Løyva gjeld ervervsmessig leigekjøring, m.a. varetransport mellom bilveg og private hytter, og andre transportformål som er heimla i føresegn til kommunedelplan for motorferdsel i Lom. For kjøreoppdrag innanfor eit verneområde må det sendast eigen søknad til nasjonalparkstyret.

Tips ein ven Skriv ut