Lister for eigedomsskatt

Skattelistene for eigedomsskatt er lagt ut på servicetorget på Midtgard til tre vekers gjennomsyn frå 23. februar 2015, jfr.§15 i Lov om eigedomsskatt. Skatten forfell til betaling i 6 terminar som andre kommunale avgifter.
Du kan og sjå listene som pdf-filer ved å klikke på lenkene nedanfor.

 

Vedlegg

Tips ein ven Skriv ut