Framside/Tenester til deg/Barnehage/Loar barnehage
Loar barnehage om hausten

Loar barnehage om hausten Oddny Grasdalsmoen ©Loar barnehage

Om barnehagen

Loar barnehage

Loar barnehage ligg i Lom sentrum, rett ved Lom bygdamuseum Presthaugen og Loar skule.
Barnehagen har fem avdelingar: To avdelingar for barn under 3 år og tre avdelingar for barn over 3 år.
Opningstid er kl. 7.00-16.30.
Barnehagen er stengt tre veker om sommaren, samt jul og påske.
Styrar er Ragnhild Vestad.

Lenke til eiga heimeside: www.barnehagenilom.no

Tips ein ven Skriv ut