Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus

Kommunestyret godkjente 08.09.2011 Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus. Planinnhald og prosess går fram av plankart, planføresegner, planskildring og sakspapira. Formålet med planen er å avklare detaljet arealbruk som legg til rette for eit velfungerande og framtidsretta skule- og idrettsområde.

Reguleringsplan for Lom Fleirbrukshus

Forslaget er lagt ut på høyring med frist 15. juli

Lom formannskap har vedteke å legge forslag til ”Reguleringsplan for Lom fleirbrukshus” ut til offentleg høyring og ettersyn i tida 03.05. – 15.07.2011.

Lenke til plandokument (pdf-fil, 3,15MB). 
Plandokumenta er og lagt ut på Lom folkebibliotek og i ekspedisjonen på Midtgard.

0 0

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932