Framside/Tenester til deg/Helse og rehabilitering/Frisklivssentralen
Frisklivssentralen i Lom

Lom Frisklivssentral - tenesteinnhald

Da vikaren for Frisklivsveileder i Lom slutta 20.01.17, kjem diverre Frisklivssentralen til å halde stengt ut mars.  I april kjem fysioterapeut Liv Grønli Turtum til å ta opp stafettpinnen og lede Frisklivssentralen vidare.

Målet er å setja kvar enkelt i stand til å endre levevanane sjølve

Frisklivssentralen ynskjer å hjelpe personar som vil endre livsstil for å oppnå sunne levevanar. Frisklivsrettleiar arbeider etter prinsippet om ”hjelp til sjølvhjelp”, det vil seie at du må ha motivasjon og lyst til å gjere ei endring, og vera innstilt på å jobbe med dette over tid. Tilbodet frå Lom Frisklivssentral er i dag oppfølging i gruppe. Gruppene vil ha ulikt tema frå gong til gong, til dømes overvekt, diabetes og kroniske smerter. Det er oppstart av ny gruppe kvar haust.

 

 • Målgruppe for tenesta

  • Personar som har auka risiko for livsstilssjukdommar, eller som allereie har utfordringar eller sjukdom på grunn av sine levevanar.
 • Slik får du tenesta

  • For å deltaka i frisklivsgruppene treng du henvisning frå fastlegen din. Ta kontakt med frisklivsrettleiar eller fastlegen for meir informasjon.

  • For å kunne deltaka i gruppeoppfølginga må du vera over 18 år.
 • Søknadsfrist

  • Fortløpande henvisning. Oppstart av grupper kvar haust.
 • Pris

  • Gratis
 • Kontakt

  • Frisklivsrettleiar Camilla Ingebretsen
 • Kontakt e-post

  • camilla.ingebretsen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 612 17 210 / 915 48 319
Tips ein ven Skriv ut