Flyktningetenesta

Busetting av flyktningar som kommunestyret har gjort vedtak om å ta i mot etter oppmoding frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Tenesta skal og koordinere busetting og gjennomføre introduksjonsprogram. Målet med introduksjonsprogrammet er å gje grunnleggjande opplæring i norsk og samfunnskunnskap og førebu flyktningane for deltaking i yrkeslivet. Programmet kan vare i inntil tre år.

Kontakt

Bjørn Bakke
Kommunalsjef helse og velferd
Mobil 909 47 300
Gro Holø
Flyktningetenesta
Mobil 469 17 471