Kyrkje- og kyrkjegardsutval

Kyrkje-/kyrkjegardsutvala var tidlegare eitt ved kvar kyrkje, men frå 2016 er det eitt utval for alle tre stadane. Utvalet er sett saman av representantar frå alle tre sokna.

Kyrkje- og kyrkjegardsutval, felles for alle tre sokna.

  • Jonas Fjeld
  • Per Morten Mork
  • Mina Rigmor Marstein
  • Helge Husom

 

Kyrkje-/kyrkjegardsutvala var tidlegare eitt ved kvar kyrkje, men frå 2016 er det eitt utval for alle tre stadane. Utvalet er sett saman av representantar frå alle tre sokna.

Kyrkjetenar er sekretær for utvalet. Utvalet uttaler seg i høve kva som bør gjerast veddei forskjellige kyrkjene/kyrkjegardane. Av oppgåver nedfelt i mandatet skal dei:

  1. Befaring på alle tre kyrkjer/kyrkjegardar minst ein gong i året, helst tidleg på våren.
  2. Hjelpe til ved dugnadane på kyrkjegardane.
  3. Sjå til at utstyr og hjelpemiddel på kyrkjegardane er i forsvarleg stand, og melde frå til kyrkjeverja om ting det bør gjerast noko med.
  4. Elles det kyrkjetenarane ser at utvalet kan gjere - td. juletre til kyrkja.

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527