Utgard

Utgard er storstova i Lom. Saman med idrettsanlegget i Grov utgjer samfunnshuset den største samlingsplassen for kultur- og idrettsarrangement i Lom.

Det tidlegare samfunnshuset er bygt om og bygt på i to retningar. Komplekset inneheld no kulturstugu med sal og sene, idrettshall (kan delast i 3 mindre gym.salar), kjøken, kantine, møterom, trimrom, symjehall, garderobar og skulelokale for vidaregåande skule.

 

Utgard

Ofte stilte spørsmål:

Kontakt

Monika Øyen
Sals- og driftsansvarleg - Utgard
Mobil 465 05 428