Det er kommunen som gjev løyve til sal og skjenking av alkohol, og løyve til å drive serveringsstad

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget
Mobil 934 29 318