Lom vilt- og innlandsfiskenemnd

No er Lom vilt- og innlandsfiskenemnd på Lom kommune si nettside!

Her vil det kome informasjon om fellingsstatistikk på elg, hjort og rådyr samt anna informasjon som kan vere til nytte og glede for jegarar og andre interesserte. Fylg med!

Markert nedgang i elgavskytinga i Lom, nytt rekordår for hjortejakta

Nytt rekordår for elgjakta-nedgang i hjorteavskytinga

Kontakt

Eilev Hellekveen
Fagarbeidar
Mobil 997 12 939