Kommunestyret i Lom har i møte 18.04.2013 gjort vedtak om oppretting av brukarråd.

Kontakt

Oda Evy Øyen
Pleie- og omsorgssjef
Mobil 941 53 793