Viktig melding

FLOM/STENGTE VEGAR:

Bøvra er på veg ned att, og krisestaben i Lom er avvikla. Vegen oppover Bøverdalen er open att for ferdsel.

LIABRUA ER OPEN FOR FERDSEL

Alle husstandar tilknytt LEIRMO VASSVERK blir oppmoda om å koka drikkevatnet sitt! Tips til vasskoking finn du her.

NAV Lom og Skjåk held stengt inntil vidare.

Det er innført droneforbod i luftrommet over Lom og Skjåk inntil vidare.

Informajon om forsikringsansvar i samband med flaumen finn de her

Barnehagen i Lom

Fann du det du leitte etter?