Skulerute for grunnskulen

Skuleruta for åra framover finn de her!

Skulerute 2017/2018 Skulerute for grunnskulen i Oppland
Månad Kva? Dato fom--tom- Skuledagar
August Skulestart 21.08.2017 9
September 21
Oktober Haustferie veke 40 02.10.–06.10.2017 17
November 22
Desember Siste skuledag før jul 21.12.2017 15
Juleferie 22.12.2017–02.01.2018 Juleferie
84 skuledager 1. semestea
Januar Fyrste skuledag etter jul 03.01.2018 21
Februar Vinterferie veke 9 26.02.–02.03.2018 17
Mars Påskeferie 26.03.–02.04.2018 15
April 20
Mai Fridagar 11.05. og 18.05.2018 17
Juni Siste skuledag 22.06.2018 16
106 skuledagar 2. semester
190 skuledagar totalt

Kontakt

Herdis Kvamme Repp
Rådgjevar oppvekst
Mobil 976 67 744
Lisa Kronhaug
Rektor Lom ungdomsskule
Mobil 915 71 675
Anita Hølmo
Rektor Loar skule
Mobil 481 57 063