Framside»Tenester til deg»Skule og utdanning»Lom ungdomsskule

Lom ungdomsskole

Lom ungdomsskule har 87 elevar delt på seks klasser. Skulen har auditorium, kantine og eit datarom med 30 maskinar. Utearealet er og svært bra med ballbinge, stort plenareal og mange trivelege sitjeplassar. Alt ligg derfor godt til rette for eit godt læringsmiljø.

Medier og Informasjon

Eventyret om Medier og Informasjon - eit valfag ved LUS

10. oktober 2016

Valfaget "Medier og informasjon" ved Lom ungdomsskule er ikkje heilt som andre fag. Elevane får i dette faget eit heilt anna innsyn i data og informasjonsbehandling - heilt ned på kodenivå. Læraren Roar Grande Lyng har og eit heilt eige svar på kva faget handlar om dersom han blir spurd - sjå svaret hans lenger ned i artikkelen!

8B

Bandmusikk på ungdomsskulen.

10. april 2014

I Kunnskapsløftet står det at elevane skal bruke musikken sine grunnelement, symbol for besifring og akkordprogresjonar i spill på instrument.

Her er elevar frå 8A, 8B, 10A og 10B i Bandmusikk. Elevane driv samspel der dei brukar det dei har lært i teori.

Ikkje lett å få på ski første gong!

Aktivitetsdag for elevane i Vaksenopplæringa.

08. april 2014

Vaksenopplæringa og Friviljugsentralen arrangerte aktivitetsdag for elevane i Vaksenopplæringa 10.mars. Det var  aking, ski og grilling ved Lemonsjøen. Trass stiv kuling var det ingen sure fjes!

Vinnarlaget.

Bandyturniering ved ungdomsskulen.

19. februar 2014

Etter tre år med kroppsøving ute kunne vi endeleg arrangere bandyturnering inne. Utgard er ein fin arena for turnering der ein kan spele på tre banar samstundes. I løpet av dagen vart det arrangert 109 kampar. Finalen gjekk mellom eit lag frå 8. klasse og eit frå 10. klasse. Som forventa vart det knapp siger til 10. klasse 1-0. Vi vonar dette kan bli eit årleg arrangement.

126_800x533

GOD JUL.

23. desember 2013

Med nokre bilete frå årets juleball ved ungdomsskulen ynskjer vi dykk alle ei riktig god jul. Helsing Lom ungdomsskule.

Nålfilting.

Juleverkstad på ungdomsskulen.

18. desember 2013

Tradisjon tru er det juleverkstad på ungdomsskulen i dagane før jul. Her får elevane prøve seg på mange førjulsaktivitetar. De bakar, lager kransar, julepynt, solv, krakk, driv med toving og nålfilting og badesalt. Her er det mykje å velge i. Kanskje blir det laga ei julegåve eller to. Gled dykk!

Ingrid og Marvin var programleiarar.

Endeleg julekonsert igjen!

13. desember 2013

Etter to år utan julekonsert kunne bygdefolket endeleg bli invitert på julekonsert i ny kultursal. Konserten var eit samarbeid mellom ungdomsskulen, vidaregående og barneskulen. I tillegg hadde elevane på barneskulen og ungdomsskulel utsmykka Utgard med kunst. Flott levert alle saman.

Oppvarming i snøen.

Fysisk aktivitet og helse.

06. november 2013

Det mest populære valfaget på skulen er "Fysisk aktivitet og helse". Halvparten av elevane i 8. og 9. klasse har dette faget - 30 elevar. Gruppa er delt i to. Den eine gruppa driv no med handball og den andre med fotball. Eli Anette Aaboen er kyndig lærar i handball, medan Olav G. Øyen tek seg av fotballtreninga. Etter jul skal dei ha ei økt på kjøkenet. Da spørs det om det blir Eli eller Olav G. som tek seg av kokkinga?

Lagbilete av \"Innsatsgruppa\".

Innsats for andre.

30. oktober 2013

Eit av valfaga ved ungdomsskulen i år er "Innsats for andre". Gledeleg nok er det fleire elevar som har valt dette faget. Faget er eit samarbeid mellom skulen og Friviljugsentralen. Ella Hoel har vore svært behjelpeleg med å finne folk som treng ei ekstra hand. Aud Sørhage har overoppsynet med elevane. Elevane ser ut til å trivast. Det blir nok fortald mang ei skrøne over kaffebordet,.

Aksion på Tande.

Lyrikkveld ved ungdomsskulen.

26. oktober 2013

Torsdag 24. oktober arrangerete 9. klasse Lyrikkveld for føresette og andre inviterte. Her framførte dei dikt av Aukrust, Jonsson, Hamsun, Ørgasæter og Bruheim. Alle hadde lært seg eit dikt utanatt, og alle var med på skodespel der dei framførte "Bilbeistet" og "Aksion på Tande" av Aukrust.Elevane imponerte med både skodespelertalent og god diktlesing. Aud Sørhage hadde tonesett fleire av dikta og dei vart framført som allsang. Sissel Høyberg, Mangnhid Bjørgen og Aud Sørhage hadde saman med kontaktlærarane Karen Melhus Dahl og Roar G. Lyng ansvaret for kvelden.