Konkretisering av løysing gjennom samarbeid. Til høgre ser vi Ole Eggen frå Lom ungdomsråd.

Konkretisering av løysing gjennom samarbeid. Til høgre ser vi Ole Eggen frå Lom ungdomsråd.

Felles ungdomsrådsmøte for norddalen torsdag

Lovande framtid

Torsdag 11.nov. var det felles ungdomsrådsmøte for dei seks norddalskommunane på Dovre. Fleire aktuelle saker vart drøfta. M.a. la Lom ungdområd fram utvekslingane med Röttingen for dei andre ungdomsråda. Elles var det også inspirerande innlegg ved MOT-koordinator i Sel Kristin Haave og den unge fylkestingspolitikaren Even Hagen.
Alt i alt var det ei svært konstruktiv samling der dei unge la for dagen eit imponerande engasjement og med svært så reflekterte innlegg. Det lovar godt for framtida i Nord-Gudbrandsdalen. Regionkontoret som stod for samlinga vil fylgje opp med fleire samlingar av ulike slag for ungdomsråda våre.
Tips ein ven Skriv ut