Torsdag 3. april 2014 kl. 19, kommunestyresalen i Lom

«SAUEKURS»

Lom og Skjåk veterinærkontor inviterer interesserte i Lom og Skjåk.

Tema for kvelden:

Lamming og fødselshjelp

Coccidier

Vitaminer og mineraler

Foredragsholdar: Anne-Mette Kolden og Arne Kolden

Siv Andersbakken, fôringsrådgjevar i Ottadalen Mølla, kjem også og kan svara på spørsmål mm.

Enkel servering med kafe/te med biteti.

Påmelding til landbrukskontoret i Lom, telefon 61 21 73 34 eller 61 21 73 35 eller mobil 90 57 52 53 innan 2. april 2014.

Vel møtt!

Lom og Skjåk veterinærkontor - Lom sau og geit - Skjåk sau og geit - Lom kommune

Tips ein ven Skriv ut