Vanlege spørsmål/Barnehage

Må eg søke om plass på nytt kvart år?

Eit barn som har plass i barnehagen, har plass ut juli det året barnet skal starte på grunnskulen.
Tips ein ven Skriv ut