topnav left.png
topnav right.png
lom nasjonal.png
mainmenu left.png
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
mainmenu right.png

Matutkøyring

Matutkøyring er eit tilbod til heimebuande eldre og funksjonshemma. Friviljuge køyrer ut mat 2 gongar i veka, tysdagar og fredagar.  • Tips ein ven