Framside»Administrasjon»Miljø, teknisk, næring

Miljø, teknisk og næring

Miljø, teknisk og næring sitt no i 3. etasje.
Det er felles skogbrukssjef for Vågå, Lom og Skjåk kommunar med base i Vågå.

Telefonliste
Funksjon Namn Telefon
Leiar for tenesteområdet (konstituert) Ola Helstad Mobil 971 61 865
Teknisk: fagansvarleg      Terje Hoel      Mobil 993 96 529
Næring: fagansvarleg Åshild Myhre Amundsen Mobil 975 22 977
Arealplan/miljø: fagansvarleg Sander Sælthun Mobil 474 63 218
Planleggjar Trine Solberg Johansen Mobil 952 87 681
Landbruk: fagansvarleg Silke Hansen Mobil 905 75 253
Skogbruk: fagansvarleg Per Ekre Mobil 958 26 661
Avd.ing. kommunale bygg Kåre Frydenlund Mobil 414 10 112
Kart/oppmåling Stig Roar Mandal(PERMISJON) Mobil 454 03 444
Ingeniør byggjesak Leif Morten Plassen Mobil 468 21 863
Fagkonsulent Rolv Rusten Mobil 917 32 976

  Stig Roar Mandal har permisjon ut 2016. Frådelingssaker handsamast at Terje Hoel, oppmåling av Simon Stadeløkken(simon.stadelokken@skjaak.kommune.no / 405 35 050), matrikkelspørsmål av Leif Morten Plassen, NGGIS: Øystein Svastuen(os@dovre.kommune.no / 953 00 950) eller Trond Stensby (trond.stensby@lesja.kommune.no / 911 61 458)

Tips ein ven Skriv ut