Lom ungdomsskule.

Lom ungdomsskule.

Munnleg eksamen ved ungdomsskulen.

Elevane i 10. klasse var oppe i desse faga: norsk, samfunnsfag, tysk, matematikk og naturfag. Prestasjonane til munnleg eksamen var svært gode. I snitt var dei om lag ein halv karakter betre enn standpunkt.
Tips ein ven Skriv ut