Utdeling av næringsprisen 2013

Utdeling av næringsprisen 2013

Næringsprisen 2015

Kjenner du nokon som fortener næringsprisen 2015?
Næringsprisen kan gjevast til verksemder, enkeltpersonar eller institusjonar som har utmerka seg i næringssamanheng, og såleis vore ein god ambassadør for bygda.
Formannskapet gjer vedtak om utdeling av prisen.

Send forslag på kandidat til:
Lom kommune, Midtgard, 2686 Lom eller på e-post post@lom.kommune.no innan 31. mai 2015.
Utdelinga skjer under årets Fjordingsmartna.

 

 

Tips ein ven Skriv ut