Modell av anlegget.

Modell av anlegget.

Utlysing av namnekonkurranse.

Namn på fleirbrukshuset

Lom kommune byggjer for tida eit anlegg som i prinsippet inneheld tri delar: Kulturhus (opprusting av Lom samfunnshus) Vidaregåande skule (administrasjon og studiespesialisering. Tilbygg mot søraust.) Idrettshall (Tilbygg mot nordvest. Dette blir Lom si nye storstove. Men kva kan vera eit høveleg namn på anlegget? Det blir bygdafolket no utfordra til å koma med gode forslag på. Forslag kan sendast post@lom.kommune.no eller Lom kommune, 2686 Lom. Frist for namneforslag blir 20.juli 2012.

Tips ein ven Skriv ut