Gode turforslag frå DNT

Bli med på fellesturar

Lenke til DNT sitt turprogram 2015, (pdf-dokument, 5MB).

Arbeid på Smithbu-stigen

Stigen opp mot Smithbue / hytta blir utbetra

Denne veka har tre karar frå Nepal arbeidd på stigen opp mot Smithbue / hytta. Tiltaket er ei oppfølging av det arbeidet som vart gjort i 2012, og er finansiert av midlar frå SNO gjennom Breheimen nasjonalparkstyre. Lom kommune har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring.

Ta deg gjerne ein tur for å sjå kor bra det blir!

 

Natur og miljø

Administativt er miljøavdelinga lagt til tenesteområde Miljø/teknisk/næring.

Detalj frå halslinningen

Noregs eldste klesplagg snart attende i Lom

Kjortelen frå Lendbreen vert stilt ut på Norsk Fjellmuseum

På Lendbreen i fjella mellom Lom og Skjåk, i Breheimen nasjonalpark, fann ein eit stort tekstil i 2011. Dette viste seg å vera ein kjortel som var 1700 år gammal. Kjortelen frå Lendbreen er unik i nasjonal og internasjonal samanheng og han er nå ferdig konservert ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Førsteamanuensis dr. Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk museum har hatt permisjon for å forske på Kjortelen og presenterte forskingsresultata i Oslo i dag.

Leigekjøringsløyve for snøskuter i Lom kommune

Følgjande personar har løyve for leigekjøring i Lom kommune fram til 31.12.2016:

  1. Bøverdalsområdet: Joar Slettede, telefon 911 08 942.
  2. Meadalen – Soleggen – Sålell: Ole Ivar Skaansar, telefon 913 27 746.
  3. Nordsetrene – Tesseområdet: Brimi Fjellstugu v/ Vegard Brimi, telefon 612 39 812.
  4. Liafjellet – Finndalen: Kjetil Sveine, telefon 915 42 620.
  5. Frå Skjåk grense til Honnsjoen – Finndalen: Rolv Kjeka, telefon 950 72 712.

Reserveløyve for område 4 og 5 (om fast kjørar ikkje er ledig):
Kjell Olstad, telefon 480 31 414 eller 612 11 586.

Anne Lise Marstein deler ut diplom og måleriet «Hestbrepiggane» av Wilhelm Bjertnes til Espen Finstad.

Miljøprisen til Espen Finstad

Heider til klimaparkens far

Lom kommune sin miljøpris vart i går kveld utdelt til arkeolog Espen Finstad for sitt arbeide med Klimapark2469. Tildelinga gjekk føre seg på Norsk Fjellmuseum i samband med kommunestyremøtet. Anne Lise Marstein deler ut diplom og måleriet «Hestbrepiggane» av Wilhelm Bjertnes til prisvinnaren.

Logo Miljøfyrtårn

Kommuneadministrasjonen held fram som miljøfyrtårn

På grunn av skjerpa sertifiseringskrav tok prosessen ein del tid, men no er administrasjonen i Lom kommune resertifisert som miljøfyrtårn. Dette forpliktar oss på Midtgard til å halde fram med godt miljøarbeid på arbeidsplassen vår også i åra som kjem!

Heidi Sørensen fekk med seg mai Bakken som guide på vandring i Fossbergom

Imponert statssekretær

Statssekretær Heidi Sørensen frå Miljøverndepartementet var tydeleg imponert over alle dei konkrete resultata Lom har fått ut av satsinga på nasjonalparklandsbyen. Dette kom fram sist sundag då leiar i landsbyrådet og varaordførar Mai Bakken tok ho med på ei sentrumsvandring.

Statssekretær Sørensen fekk med seg Mai Bakken som lokalkjent guide på sentrumsvandring i Fossbergom.

Denne illustrasjonen syner at det vil bli ein spektakulær vandring inn i isen under Juvfonna

Istunnell under Juvfonna

Under Juvfonna kan det allereie til sommaren koma ein unik attraksjon. Klimapark2469 har planar om å lage ein 20-30 meter lang tunnel i isen under Juvfonna. - Dette kan bli den første istunnelen av dette slaget i Nord-Europa, fortel prosjektleiar og fylkesarkeolog Espen Finstad til nettstaden www.klimapark2469.no.

Det vil bli ei spesiell oppleving å vandre innover i isen

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6
2686  Lom
Telefon: 61 21 73 00
post@lom.kommune.no

Opningstider servicetorget:
Måndag-fredag 8:00-15:30

GPS-koordinatar:
61.83714589755465,
8.570044040679932

Eksterne ressurser