Framside/Tenester til deg/Natur, miljø og friluftsliv
Breheimen nasjonalpark

Forvaltningsplan for Breheimen

16. september 2015

Breheimen nasjonalparkstyre sende forslag til forvaltningsplan for verneområda i Breheimen på høyring 1. juli 2015 med frist for å uttale seg  innan den  5. oktober 2015. 

Oppmåling av Bøvra sitt elveløp frå Fossbergom til Skim

10. april 2015

I veke 16 blir det gjennomført oppmåling av Bøvra sitt elveløp frå utleggsbrua ved Fossbergom  ned til Skim. Det blir derfor ein del ferdsel langs elva, og på elva med båt denne veka. Formålet er kartlegging av flomsoner som eit ledd i arbeidet med kommunedelplan for Fossbergom.

Gode turforslag frå DNT

Bli med på fellesturar

26. januar 2015

Lenke til DNT sitt turprogram 2015, (pdf-dokument, 5MB).

Arbeid på Smithbu-stigen

Stigen opp mot Smithbue / hytta blir utbetra

18. oktober 2013

Denne veka har tre karar frå Nepal arbeidd på stigen opp mot Smithbue / hytta. Tiltaket er ei oppfølging av det arbeidet som vart gjort i 2012, og er finansiert av midlar frå SNO gjennom Breheimen nasjonalparkstyre. Lom kommune har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring.

Ta deg gjerne ein tur for å sjå kor bra det blir!

 

Natur og miljø

30. september 2013

Administativt er miljøavdelinga lagt til tenesteområde Miljø/teknisk/næring.

Detalj frå halslinningen

Noregs eldste klesplagg snart attende i Lom

Kjortelen frå Lendbreen vert stilt ut på Norsk Fjellmuseum

21. mars 2013

På Lendbreen i fjella mellom Lom og Skjåk, i Breheimen nasjonalpark, fann ein eit stort tekstil i 2011. Dette viste seg å vera ein kjortel som var 1700 år gammal. Kjortelen frå Lendbreen er unik i nasjonal og internasjonal samanheng og han er nå ferdig konservert ved Kulturhistorisk museum i Oslo. Førsteamanuensis dr. Marianne Vedeler ved Kulturhistorisk museum har hatt permisjon for å forske på Kjortelen og presenterte forskingsresultata i Oslo i dag.

Leigekjøringsløyve for snøskuter i Lom kommune

20. februar 2013

Følgjande personar har løyve for leigekjøring i Lom kommune fram til 31.12.2016:

  1. Bøverdalsområdet: Joar Slettede, telefon 911 08 942.
  2. Meadalen – Soleggen – Sålell: Ole Ivar Skaansar, telefon 913 27 746.
  3. Nordsetrene – Tesseområdet: Brimi Fjellstugu v/ Vegard Brimi, telefon 612 39 812.
  4. Liafjellet – Finndalen: Kjetil Sveine, telefon 915 42 620.
  5. Frå Skjåk grense til Honnsjoen – Finndalen: Rolv Kjeka, telefon 950 72 712.

Reserveløyve for område 4 og 5 (om fast kjørar ikkje er ledig):
Kjell Olstad, telefon 480 31 414 eller 612 11 586.

Anne Lise Marstein deler ut diplom og måleriet «Hestbrepiggane» av Wilhelm Bjertnes til Espen Finstad.

Miljøprisen til Espen Finstad

Heider til klimaparkens far

23. november 2012

Lom kommune sin miljøpris vart i går kveld utdelt til arkeolog Espen Finstad for sitt arbeide med Klimapark2469. Tildelinga gjekk føre seg på Norsk Fjellmuseum i samband med kommunestyremøtet. Anne Lise Marstein deler ut diplom og måleriet «Hestbrepiggane» av Wilhelm Bjertnes til prisvinnaren.

Logo Miljøfyrtårn

Kommuneadministrasjonen held fram som miljøfyrtårn

27. september 2012

På grunn av skjerpa sertifiseringskrav tok prosessen ein del tid, men no er administrasjonen i Lom kommune resertifisert som miljøfyrtårn. Dette forpliktar oss på Midtgard til å halde fram med godt miljøarbeid på arbeidsplassen vår også i åra som kjem!

Heidi Sørensen fekk med seg mai Bakken som guide på vandring i Fossbergom

Imponert statssekretær

31. august 2011

Statssekretær Heidi Sørensen frå Miljøverndepartementet var tydeleg imponert over alle dei konkrete resultata Lom har fått ut av satsinga på nasjonalparklandsbyen. Dette kom fram sist sundag då leiar i landsbyrådet og varaordførar Mai Bakken tok ho med på ei sentrumsvandring.

Statssekretær Sørensen fekk med seg Mai Bakken som lokalkjent guide på sentrumsvandring i Fossbergom.