Fjellsatsing

Fjellsatsing

Ni millionar til byggløysningar i fjellområda

Henta direkte frå heimesida til Oppland Fylkeskommune si heimesida (på bokmål): https://www.oppland.no/fagomrader/naring/naring-og-samfunn-nyheter/sok-midler-fra-fjellsatsinga.69507.aspx
Ni millioner skal fordeles på fremtidens byggeløsninger i fjellområdene. Lokale byggematerialer og klimavennlighet er blant årets stikkord.

Styrke grunnlaget for verdiskaping

Dette er siste året av det femårige programmet som er finansiert av Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD). Søknadsfrist er 7. april 2017.

- Vi har hatt en spennende prosess i referansegruppa før vi valgte retningen for årets utlysning, forteller Morten Aas, som er prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune.

Lokale byggemateriale, estetikk, bærekraft og klimavennlighet er stikkord for årets tema. 

Den overordnede målsettingen for programsatsingen er at prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.

- Vi ser at fjellområdene med økt bevissthet rundt fremtidens byggekultur har en arena de kan gripe for å styrke næringsvirksomheten og få økt sysselsetting. Byggeaktiviteten i fjellområdene er særlig stor i hytte- og fritidsboligmarkedet, men utlysningen favner like gjerne prosjekter i tettsteder og fjellbygder, forteller Aas.

Utlysningen gir nærmere detaljer og angir eksempler på problemstillinger som søknadene kan fokusere på. Aas er tydelig i sin oppfordring om å være kreativ i utformingen av prosjekter.

Hvem kan søke?

Pengene skal fordeles til prosjekter i alle fjellkommuner i Sør- og Midt-Norge. Det vil si kommuner som har minimum 50 prosent av arealet over 700 meter over havet (600 meter over havet i Nord-Trøndelag). 77 kommuner i Sør- og Midt-Norge ligger etter denne definisjonen i fjellområdene. 

- Det forutsettes samarbeid på tvers av fagområder/bransjer og/eller geografi i søknadene. Enkeltbedrifter kan ikke stå som eneste søker, men bedrifter i nettverkssamarbeid er velkomne. Erfaringsmessig gir det god effekt å koble sammen aktører fra privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø, sier Aas.

Eksempler på samarbeidspartnere i denne type prosjekter kan for eksempel være forsknings- og kompetansemiljøer, arkitekter, byggherrer, hytteutbyggere, tomteutviklere, grunneiere, trearbeidende industri, massivhusprodusenter, regionråd, kommuner, kunnskapsparker og næringshager.

Aas forteller at søknadene vil vurderes på bakgrunn av temaet for utlysningen, relevans prosjektet har med tanke på å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, geografisk nedslagsfelt og overføringsverdi.

Søkeprosess og krav til innhold

Prosjektsøknaden skal inneholde:

  • Hvorfor skal dette prosjektet gjennomføres?
  • Målsetninger – hva skal prosjektet oppnå?
  • Kort og konkret beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt gjennomført
  • Milepælplan som viser delresultater, framdrift i arbeidet og tidsbruk
  • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

KMD`s midler finansierer opp til 50 % av prosjektutgiftene. Prosjektene må avsluttes i løpet av 2019. Tildeling av midler blir avgjort innen utgangen av mai måned.

Alt om Fjellsatsinga finner dere her

Hvis du har spørsmål ta kontakt med prosjektleder for Fjellsatsinga i Oppland fylkeskommune, Morten Aas  eller mobil: 410 41 981.

Tips ein ven Skriv ut