Framside/Tenester til deg/Biblioteket
Språkkafé mars

Ny språkkafé!

Denne gongen kjem vi til å dele oss inn i mindre grupper, for at alle skal få prata mest mogleg. Dei som ønskjer det, kan få litt språktreningsmateriell eller spel dei kan prate rundt. Vel møtt til nye og "gamle" kafégjestar!

Tips ein ven Skriv ut