Skift batteri på røykvarslaren no om du ikkje gjorde det 1. desember

Ny viktig brosjyre om brannvern

Lom og Skjåk brannvesen i samarbeid med andre brannvesen i Gudbrandsdalen har uttarbeidd ei ny brosjyre om branntryggleik. Brosjyra gjev mange viktige tips som kan hjelpe oss å unngå den store katastrofen.

Risikoen for brann er spesielt stor no i juletida med mykje bruk av levande ljos og til dels farlege pyntegjenstandar.

Les den viktige brosjyra med mange gode råd!

Tips ein ven Skriv ut