Framside»Tenester til deg»Næringsliv»Landbruk»Tilskot

Nydyrking

Kommunen skal godkjenne nydyrkingsplanen. Dette gjeld følgjande arbeid: - opparbeiding frå udyrka til fulldyrka mark, - opparbeiding frå udyrka mark til overflatedyrka mark og - opparbeidinga av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år til overflatedyrka eller fulldyrka mark Arbeid som ikkje treng løyve: - rydding av beiteareal, så lenge arealet ikkje blir sletta slik at det er mogeleg med maskinell hausting, - fulldyrke areal som alt er overflatedyrka.

 • Målgruppe for tenesta

  • Grunneigar
 • Slik får du tenesta

  • Søknadsskjema om godkjenning av plan for nydyrking får du i kommunen. Søknaden sendast til kommunen med vedlagt kartkopi. Behandlinga er administrativ. Jordbruksansvarleg og miljøansvarleg har normalt synfaring på nydyrkingsarealet.
 • Kontakt

  • Jordbrukssjef Silke hansen
 • Kontakt e-post

  • silke.hansen@lom.kommune.no
 • Kontakt telefon

  • 905 75 253
Tips ein ven Skriv ut