Eitt felles sentralbord for nesten heile kommunen

Nytt telefonsystem i Lom kommune

I dag, måndag 19. september, tek Lom kommune i bruk eit nytt telefonsystem. Med det nye systemet får vi eitt felles sentralbord som kan sette over til dei fleste i kommunen, også til mobiltelefonar.

Vi arbeider for at overgangen skal gå smertefritt, men ber om forståing for eventuelle utfordringar i overgangen.

Lom kommune vil ha det same hovudnummeret som tidlegare: 61 21 73 00.

Legekontoret har eige sentralbord og dei same telefonnumra som før:

  • Telefon i kontortida 61 21 72 00.
  • Telefon utanom kontortid 61 70 08 00
  • Fax 61 21 72 01
  • Øyeblikkeleg hjelp 113

telefon- og epostlista finn du direktenummer til tilsette i kommunen.

Tips ein ven Skriv ut